ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПЛАНИНСКИ МАРАТОН СЛИВЕН

 • Спазвайте маркировката. При отклоняване или загубване позвънете на организаторите.
 • Не напускайте състезанието, без да уведомите организаторите.
 • Задължително носете съдове за вода. По трасето ще има вода за доливане. От екологична гледна точка няма да се раздават пластмасови бутилки.
 • Забранена е употребата на стимуланти, алкохол и други забранени и/ или опасни средства.
 • Всички състезатели са задължени да следват стриктно указанията, дадени от съдиите и останалия организационен персонал.
 • Състезателите участващи на MTB са длъжни да имат необходимата екипировка за такъв вид каране (каска, ръкавици и др.)
 • Състезатели без такава екипировка няма да бъдат допускане да стартират
 • Всички състезатели са длъжни да окажат помощ на всеки човек – друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, което може да бъде причинено от това.
 • Трасето на състезанието преминава през публична и частна собственост и няма да бъде затворено за хора,които не участват в състезанието! Уверете се, че ги задминавате/се разминавате по безопасен за всички начин, дори това да означава да намалите темпото си или дори да спрете в случай на нужда!
 • При преминаване през населени места и движение по автомобилни пътища моля спазвайте правилата за движение! Планински маратон „Сливен „ пресича основна пътна артерия, моля бъдете особено внимателни!
 • По протежение на състезателното трасе организаторите ще изградят подкрепителни и контролни пунктове на подходящи за целта места. Тези пунктове ще предлагат вода, спортни напитки и храна на състезателите.
 • На всеки подкрепителен пункт ще бъде поставена информационна табела, която ще съдържа информация за:
  • името на пункта името на следващия пункт по трасето
  • разстояние до следващия пункт по трасето
  • степен на трудност до следващия пункт.
 •  По тяхна преценка медицинските лица или персоналът на контролните пунктове могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо и психическо състояние не би позволило по-нататъшно участие в състезанието. Това им решение е окончателно и участникът трябва да им предаде своя състезателен номер.
 • В случай, че прецените че е невъзможно да продължите участието си в състезанието, е препоръчително да отидете до най-близкия до Вас подкрепителен пункт, като това може да означава да се върнете обратно.
 • В случай на инцидент, при който се намирате по трасето между два пункта и не можете да достигнете до нито един от тях самостоятелно, се свържете с организаторите на телефонния номер, отпечатан на състезателния номер.
 • Спасителни операции от планинска спасителна служба няма да бъдат покрити от организаторите. Уверете се, че имате адекватна планинска застраховка.
 • Организаторите си запазват правото да отменят или прекратят изцяло или частично състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност в случаи пряко застрашаващи живота и здравето на участници или доброволци
 • Организаторите си запазват правото да прекратят участието на един или повече състезатели ако преценят, че здравето или живота му са застрашени