Награден фонд

За генералното класиране при мъже и жени ще бъдат връчени награди за първите трима във всяка една категория.

Състезателите 40+ ще бъдат наградени според възрастовата си група без Trail 9К, но и в генералното класиране за дисциплината. Останалите състезатели ще бъдат наградени само според генералното класиране.